Wie zijn wij

TIEN voor TIEN

TIEN voor TIEN is een zelfstandige eenmanspraktijk (ZZP). Tien voor Tien behandelt en onderzoekt niet meer zelf maar onderhoudt relaties met geregistreerde en voor rekenen gecertificeerde remedial teachers en ondersteunt daarmee de zorg voor een hulpaanbod voor kinderen en jeugdigen t/m 16 jaar, hun ouders en scholen.

TIEN voor TIEN wordt bemenst door:

Joep M.C.G. van Vugt

  • Kinder- en jeugdpsycholoog
  • Onderwijskundige
  • Remedial teacher®
  • Oud-docent Opleidingen Speciale Onderwijszorg (Remedial Teaching en rekenen) en Master Sen.

Ik had ervaring in het basisonderwijs en met name in midden- en bovenbouw en publiceerde in verschillende tijdschriften: o.a. Tijdschrift voor Remedial Teaching, Zorg Primair (Onderwijsblad voor het primair onderwijs en Speciaal onderwijs) en is medeauteur van Rekenen: Een hele opgave. Baarn: HB-uitgevers (2004), Rekenen: een hele opgave. Deel 2 (ThiemeMeulenhoff (2011) en auteur van Coöperatief leren binnen adaptief onderwijs. Baarn: HB-uitgevers (2002).

Verder verzorg ik regelmatig lezingen over rekenen, rekenproblemen, dyscalculie, et cetera en geef voor de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teacher Academie verschillende cursussen (Ernstige Reken-Wiskunde Dyscalculie (ERWD) en de cursus Opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan). Ook ben ik mede-ontwikkelaar van de Boom LVS-toets Rekenen-Wiskunde (2019).

Verder houd ik me bezig met vrijwilligerswerk en ben ik onder andere werkzaam als gastheer bij Bastionder (www.erfgoedshertogenbosch.nl/contact/bezoeken/bastionder) in ‘s-Hertogenbosch, secretaris van de Vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch (bosschemolens.weebly.com) en maak ik deel ik van Bewonersgroep Gestelse Buurt/Meerendonk (Nieuw Zuid). Daarnaast verleen ik nog als vrijwilliger hand- en spandiiensten bij de verschillende Bossche activiteiten.

Een van mijn belangrijkste activiteiten is het dirigent zijn van het Bossche Meezing Koor “Enjoy”, een koor dat wekelijks op donderdagavond repeteert en uit zo’n 42 personen bestaat van verschillende pluimage en leeftijd. Het repertoire bestaat uit evergreen en populaire muziek uit het verleden en heden (bmk-enjoy.nl).