Wat doen wij

Onderzoek en behandeling

In mijn praktijk onderzoek ik kinderen met leer- en gedragsproblemen, geef ik ouders adviezen voor hulp en/of verwijs ik door naar hulpverlenende instanties als de problemen hierom vragen (zie ook onderzoek). Ook kan ik remedial teaching aanbieden.

Dienstverlening

U kunt mijn hulp inroepen als u leesproblemen, dyslexie, (ernstige) spellingproblemen, rekenproblemen, dyscalculie, NLD, gedragsproblemen (autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD, faalangst), et cetera vermoedt. Ook kan ik een second opinion uitvoeren.