Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is onderzoek naar (probleem-)gedrag in de concrete situatie, de beleving die ouders en kinderen hiervan hebben, het ontwikkelingsverloop en -niveau, het functioneren in het gezin en de aanwezigheid van psychische stoornissen.
Je moet hierbij denken aan onderzoek naar problemen als motorische stoornissen, een zintuiglijke of verstandelijke handicap, emotionele ontwikkelingsstoornissen en sociaal- educatieve belemmeringen en/of disfuncties in de ontwikkelingsprocessen van de senso-motoriek, de waarneming, de taal, het denken, het geheugen en/of de concentratie en meer ‘specifieke’ stoornissen als dyslexie, NLD, taal- en spraakstoornissen, autisme en aan autisme verwante stoornissen (PDD-NOS), ADHD en antisociale gedragsstoornissen.