Onderzoekskwaliteiten

Als kinder- en jeugdpsycholoog heb ik me in de afgelopen jaren (vanaf 1994) bekwaamd en voldoe ik aan de landelijke eisen die men aan psychologen kan stellen.