Dyscalculieonderzoek

Als denkt dat uw kind misschien wel dyscalculie (zeer ernstige rekenproblemen) heeft, en eerst een goede indicatie wil hebben om een begeleiding te kunnen opstarten, dan doe ik in onze praktijk onderzoek naar de vorderingen op rekengebied en naar rekenvoorwaarden.

Ook onderzoek ik met behulp van een gedeelte van de WISCNL, een Nederlandstalige test waarmee we het redeneer- en abstractievermogen, de ruimtelijk motorische vaardigheden van een leerling beoordelen en nagaan hoe een leerling met concreet materiaal omgaat. Deze test bestaat uit een aantal subtests die een beroep doen op:

  • de organisatie van de waarneming: legpuzzels en blokpatronen.
  • het kritisch visueel waarnemen: onvolledige tekeningen en symbolen vergelijken.
  • het plaatsen in een logische volgorde: beeldverhalen.
  • de perceptueel-motorische snelheid: coderen

Ook doe ik onderzoek naar het geheugen en sociaal-emotionele factoren.

Naast het performale deel van de WISC IIINL nemen we ook nog verschillende rekentests af (Tempo Toets Automatiseren (TTA), de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS), de Zareki, et cetera), alsmede een tweetal testen die de executieve functies onderzoeken (CB&WL en Tower-Test). Mocht de school deze toetsen recentelijk hebben afgenomen, dan vraag ik u deze bij de intake mee te willen nemen (of in ieder geval de uitslagen ervan), samen met eventuele gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

Het dyscalculie-onderzoek in onze praktijk vindt met de individuele leerling plaats. De afname bedraagt minimaal 120 en maximaal 150 minuten. Als u wilt dat onze praktijk individueel dyscalculie-onderzoek bij uw kind doet, dan kunt u zich daarvoor per mail (joep@tienvoortien.nl) aanmelden.

Als denkt dat uw kind misschien wel dyscalculie (zeer ernstige rekenproblemen) heeft, en eerst een goede indicatie wil hebben om een begeleiding te kunnen opstarten, dan doe ik in onze praktijk onderzoek naar de vorderingen op rekengebied en naar rekenvoorwaarden.

Ook onderzoek ik met behulp van een gedeelte van de WISC IIINL, een Nederlandstalige test waarmee we het redeneer- en abstractievermogen, de ruimtelijk motorische vaardigheden van een leerling beoordelen en nagaan hoe een leerling met concreet materiaal omgaat. Deze test bestaat uit een aantal subtests die een beroep doen op:

        de organisatie van de waarneming: legpuzzels en blokpatronen.

        het kritisch visueel waarnemen: onvolledige tekeningen en symbolen vergelijken.

        het plaatsen in een logische volgorde: beeldverhalen.

        de perceptueel-motorische snelheid: coderen

Ook doe ik onderzoek naar het geheugen en sociaal-emotionele factoren.

Naast het performale deel van de WISC IIINL nemen we ook nog verschillende rekentests af (Tempo Toets Automatiseren (TTA), de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS), de Zareki, et cetera), alsmede een tweetal testen die de executieve functies onderzoeken (CB&WL en Tower-Test). Mocht de school deze toetsen recentelijk hebben afgenomen, dan vraag ik u deze bij de intake mee te willen nemen (of in ieder geval de uitslagen ervan), samen met eventuele gegevens uit het leerlingvolgsysteem.

Het dyscalculie-onderzoek in onze praktijk vindt met de individuele leerling plaats. De afname bedraagt minimaal 120 en maximaal 150 minuten. Als u wilt dat onze praktijk individueel dyscalculie-onderzoek bij uw kind doet, dan kunt u zich daarvoor per mail (joep@tienvoortien.nl) aanmelden.