Didactisch onderzoek

Didactisch onderzoek is onderzoek naar de schoolvorderingen, naar het
vaststellen van een achterstand ten opzichte van leeftijd- of klasgenoten
en naar de precieze aard van dit falen.
Je moet hierbij denken aan onderzoek naar leerproblemen of -stoornissen
per vak waarmee het kind of de jeugdige moeite heeft:

  • lees- (en spelling-)stoornissen waaronder dyslexie,
  • schrijfstoornissen,
  • rekenstoornissen, waaronder dyscalculie,
  • leervoorwaarden.