Aanmeldingsformulier

U kunt zich per mail aanmelden (joep@tienvoortien.nl) en ontvangt na aanmelding van mij een aanmeldingsformulier voor zowel uw kind als voor de school. Ik vraag u altijd om in het kort aan te geven wat de reden van aanmelding is (de hulpvraag) en wat u verwacht van mijn praktijk. Na ontvangst van het ingevulde formulier neem ik per mail of telefonisch contact met u op om een onderzoek te plannen en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.