Aanmelding en procedure

  • aanmelding per e-mail (joep@tienvoortien.nl)
  • uitnodiging door TIEN voor TIEN
  • mondelinge en schriftelijke afname testprogramma
  • (indien gewenst) bespreking van de resultaten en bevindingen
  • schriftelijke rapportage en advies aan ouder(s)
  • (indien gewenst) opstellen van een handelingsplan.