TIEN voor TIEN /Praktijk voor onderzoek en remedial teaching bij kinderen van 4-16 jaar

 

TIEN voor TIEN

Op deze site vindt u informatie over dyslexie, dyscalculie, leer- en gedragsproblemen en remedial teaching. Deze site geeft antwoorden op vragen over hoe het kan komen dat uw kind problemen heeft op school.
Ouders en leerkrachten vragen zich af wat de oorzaak is van de problemen en willen weten, hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden.
TIEN VOOR TIEN kan daarbij helpen door onderzoek en het bieden van hulp in de vorm van remedial teaching.

Als u voor TIEN VOOR TIEN kiest bent u verzekerd van maatwerk, verantwoorde conclusies, concrete advisering en professionele hulp.

Een kind met leer- en/of gedragsproblemen
Als u merkt dat uw kind ‘niet lekker meer in zijn vel zit’ door:

 • problemen met lezen en spellen (en waarbij u aan dyslexie denkt);
 • rekenproblemen (en waarbij u aan dyscalculie denkt);
 • problemen in de omgang met andere kinderen;
 • hyperactief (ADHD) of teruggetrokken gedrag;
 • faalangst, gering zelfvertrouwen en andere sociale problemen

kan het zijn dat u te maken heeft met leer- en/of gedragsproblemen.

Kinderen die binnen een school meer dan normale zorg nodig hebben omdat zij veel moeite hebben met leren lezen, spellen, schrijven en rekenen, ondervinden problemen die onder andere als volgt te herkennen zijn:

 • uw kind gaat niet graag meer naar school, heeft vaak hoofd- of buikpijn, ziet er ongelukkig uit;
 • uw kind is slim maar blijft, ondanks extra hulp op school, toch achter en scoort laag (D/E niveau) op toetsen;
 • uw kind vermijdt bepaalde activiteiten, zoals hardop lezen;
 • uw kind doet geweldig zijn best, maar de resultaten blijven uit;
 • uw kind wil thuis niet meer over school(werk) praten en heeft een hekel aan huiswerk;
 • uw kind heeft geen zelfvertrouwen meer.

Als ouder wilt u uw kind met een leer- en/of gedragsprobleem zo goed mogelijk ondersteunen en helpen. De school is vaak dan de eerste plek waar u hulp zoekt. Soms kan de school de gewenste ondersteuning niet bieden. Dan zoekt u buiten de school naar extra hulp.

TIEN VOOR TIEN biedt deze hulp in de vorm van onderzoek en remedial teaching: tijdelijke hulp, in goede samenwerking met de school, aan kinderen binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, die binnen de school meer dan normale zorg nodig hebben omdat zij veel moeite hebben met leren lezen, spellen, schrijven en rekenen, aandacht, et cetera.
We zetten een remedial teaching programma op, op basis van een uitvoerig en deskundig onderzoek.