TIEN voor TIEN

Tien voor Tien is na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (en die was hoger dan 67 jaar) vanaf 26 april 2021 geen uitvoerende praktijk meer voor onderzoek naar leerproblemen, met name dyscalculie. Voor diagnostiek en behandeling verwijs ik u graag naar de volgende websites: www.lbrt.nl/remedial-teachers en www.kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl/geregistreerde-hulpverleners