TIEN voor TIEN

Praktijk voor rekenonderzoek en remedial teaching bij kinderen van 4-16 jaar

Op de site van TIEN voor TIEN vindt u informatie over dyscalculie, (ernstige) rekenproblemen en remedial teaching. Deze site geeft wellicht antwoorden op vragen over hoe het kan komen dat uw kind problemen heeft op school.

Ouders en leerkrachten vragen zich af wat de oorzaak is van de problemen en willen weten, hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden. TIEN voor TIEN kan daarbij helpen door onderzoek en het bieden van hulp in de vorm van remedial teaching.

Als u voor TIEN voor TIEN kiest bent u verzekerd van maatwerk, verantwoorde en onderbouwde conclusies, concrete advisering en professionele hulp.

Als rekenen een probleem wordt…

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Ook gezonde, leuke, intelligente kinderen lukt het soms niet om vlot te leren lezen, spellen of rekenen. Als het leren pijn gaat doen, dan laat zich dat ook in de opvoeding voelen. Het kind kan zich thuis of op school onbegrepen gaan voelen, zijn zelfvertrouwen kwijtraken en zelfs druk of onhandelbaar, lastig of agressief worden. Leren rekenen is onlosmakelijk verbonden met de rekenbeleving: de gedragingen, gedachten en gevoelens van kinderen ten aanzien van rekenen.

Als u merkt dat uw kind ‘niet lekker meer in zijn vel zit’ door:

  • rekenproblemen (en waarbij u aan dyscalculie denkt);
  • problemen in de omgang met andere kinderen;
  • rekenangst, gering zelfvertrouwen of andere sociale problemen

kan het zijn dat u te maken heeft met (ernstige) rekenproblemen of dyscalculie.

Kinderen die binnen een school meer dan normale zorg nodig hebben omdat zij veel moeite hebben met leren rekenen, ondervinden problemen die onder andere als volgt te herkennen zijn:

  • uw kind gaat niet graag meer naar school, heeft vaak hoofd- of buikpijn, ziet er ongelukkig uit;
  • uw kind is slim maar blijft, ondanks extra hulp op school, toch achter bij rekenen en scoort laag (D/E niveau) op toetsen;
  • uw kind vermijdt rekenactiviteiten;
  • uw kind doet geweldig zijn best, maar de resultaten blijven uit;
  • uw kind wil thuis niet meer over school(werk) praten en heeft een hekel aan huiswerk;
  • uw kind heeft geen zelfvertrouwen meer.

Als ouder wilt u uw kind met een rekenprobleem zo goed mogelijk ondersteunen en helpen. De school is vaak dan de eerste plek waar u hulp zoekt. Soms kan de school de gewenste ondersteuning niet bieden. Dan zoekt u buiten de school naar extra hulp.

TIEN voor TIEN biedt deze hulp in de vorm van onderzoek en remedial teaching: tijdelijke hulp, in goede samenwerking met de school, aan kinderen binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, die binnen de school meer dan normale zorg nodig hebben omdat zij veel moeite hebben met leren rekenen, aandacht, et cetera.

We brengen u in contact met een geregistreerde en voor rekenen gecertificeerd remedial teacher die met uw kind een programma opzet, op basis van het door onze praktijk uitvoerde onderzoek.